Cechy samicy alfa rozwijane dzięki potędze podświadomości.

Cechy samicy alfa mogą i powinny być rozwijane przez każdą kobietę. Mając do dyspozycji najnowszą technologię do pracy z umysłem, jest to nieuniknione.

Określenie „samica alfa” jest używany powszechnie, ale jak jest ono używane w nauce? Kto to właściwie jest? Oto definicja oparta na najnowszych ustaleniach naukowych:

Samica alfa to kobieta, która zaakceptowała swoje cechy przywódcze i ambicję, by być liderem. Jest to kobieta utalentowana, niezwykle zmotywowana i pewna siebie.

Samice alfa okazują pewność siebie, a to pomaga im przewodzić innym. Kobiet ta:

- wierzy, że jej zdolność do osiągania celów jest nieograniczona,

- identyfikuje się jako samica alfa,

- ma pewność siebie, która jest zaraźliwa, co sprawia, że inni szanują ją jako równą sobie,

- wykazuje się cechami przywódczymi,

- uznawana jest przez innych za charyzmatyczną i wpływową,

- jest bardzo ambitna.

Termin „alfa” w rzeczywistości został zaczerpnięty z nauk zajmujących się badaniem zachowań zwierząt stadnych. Tradycyjnie jest używany do określenia samca, który jest przywódcą stada. W dzisiejszych czasach termin „alfa” zmienił się i dotyczy również ludzi, o określonych cechach.

Samica alfa-niezachwiane przywództwo.

W jednym badaniu „Defining the Alpha Female: A Female Leadership Measure” naukowcy opracowali 14-punktowy kwestionariusz do pomiaru osobowości kobiety alfa. Przyjrzeli się takim cechom jak poczucie własnej wartości, inteligencja emocjonalna, umiejętności przywódcze i ekstrawersja. Odkryli, że samice alfa w pełni akceptują swoją przywódczą rolę i ambicje. Nie ma tu niechętnych liderów. Dlaczego niechęć ma znaczenie? Kobieta może pełnić funkcję przywódczą, ale jej nie akceptuje wewnętrznie. To nie czyni jej mniej lub bardziej liderką, ale oznacza, że nie jest ona kobietą alfa. Przyjrzyj się różnicom w tych samoidentyfikujących się stwierdzeniach.

Niechętna liderka mogłaby powiedzieć…

- Nie jestem pewna, czy pasuję do tej roli przywódczej.

- Nie jestem urodzoną liderką.

- Nie wiem wystarczająco dużo, nie zarabiam wystarczająco dużo, nie robię wystarczająco dużo, aby przewodzić.

Natomiast samica alfa mogłaby powiedzieć…

- Wiem, że mogę inspirować innych.

- Uwielbiam być liderem.

- Wiem, że mogę mieć wielki wpływ na zmiany w świecie.

Wiele samic alfa w badaniu opisało poziom komfortu i względną przewagę w tej roli. Innymi słowy, wierzą, że bycie “alfa” jest dla nich dobre — i sprawiają, że tak jest.

Kobieta alfa posiada wysoką inteligencję emocjonalną.

Naukowcy dociekli również, że samice alfa mają niebywale wysoką inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna to nasza zdolność:

- rozpoznawania, rozumienia i radzenia sobie z własnymi emocjami,

- rozpoznawania, rozumienia i wpływania na emocje innych,

- rozumienia, że emocje mogą kierować naszym zachowaniem i wpływać na ludzi (pozytywnie i negatywnie).

Ponieważ samice alfa mają tak wysoką inteligencję emocjonalną, często są one mediatorkami. Często też są w stanie zapewnić grupie zwartość i stabilność. Potrafią inteligentnie żartować, rozpoczynają rozmowy, przedstawiają sobie ludzi, łagodzą nieporozumienia biznesowe i przejmują inicjatywę, gdzie to konieczne.

Ciągłe uczenie się.

W badaniu zatytułowanym „Leadership Influences of the Veteran Alpha Female” naukowcy wskazali, że wspólną cechą wśród kobiet alfa jest posiadanie i zaspokajanie potrzeby ciągłego uczenia się. 100% kobiet-liderek biorących udział w badaniu wyraziło uznanie dla ich umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, uczenia się na podstawie doświadczenia lub uczenia się od innych. Samice alfa traktują priorytetowo ciągłe uczenie się:

- stale czytają — książki o tym, czym się zajmują oraz książki na tematy dla nich zupełnie nowe.

- zgłębiają wiedzę w zakresie ich ekspertyzy. Lubią być ekspertami.

- ciągle zgłębiają nowe dziedziny, badania i różnorodne tematy.

- biorą udział w kursach doskonalenia zawodowego, aby dalej się rozwijać.

- zadają pytania.

- uczą się na własnych doświadczeniach.

Innym aspektem obsesyjnego uczenia się jest to, że kobiety alfa również uczą się na swoich błędach. Umiejętność uczenia się na własnych błędach jest bezcenną umiejętnością.

Wiele samic alfa odkryło, że ich błędy i trudności były w rzeczywistości bardzo przydatne w zdobywaniu doświadczenia i rozwijaniu ich talentów.

Siła wewnętrzna kobiet alfa.

Wydaje się, że siła psychiczna idzie w parze z siłą fizyczną. Chcesz poczuć się silniejsza psychicznie? Może czas dołączyć do sekcji Karate. Chciałbyś wytrzymalszą skórę? Idź na siłownię.

Bycie samicą alfa nie jest jak ciąża (jesteś albo nie). Wierzę, że kobiecość alfa to raczej spektrum. Niektóre kobiety mają dużą skłonność do bycia alfa. Lubią przewodzić w życiu społecznym: być liderem i/lub być w centrum uwagi. Niektóre kobiety lubią być samicami alfa tylko w swoim domu, a nie w środowisku biznesowym. Niektóre kobiety są liderkami tylko w grupie przyjaciół.

Wielkie ambicje.

Samice alfa czują, że ich ambicje są nieograniczone; że granice ich sukcesu nie istnieją; że mogą osiągnąć wszystko. Nie oznacza to, że muszą radzić sobie same. W rzeczywistości wręcz przeciwnie. Wiele liderek dyskutowało o podstawowym czynniku, jakim jest posiadanie emocjonalnego wsparcia ze strony innych. To zewnętrzne wsparcie nie musiało pochodzić z tradycyjnego domu z dwojgiem rodziców lub najbliższej rodziny.

Ambitne samice alfa:

- szukają mentorów,

- szukają wyzwań,

- szukają nowych możliwości,

- chcą więcej — więcej dochodów, więcej szans, więcej od życia

Badanie wykazało również, że kobiety alfa, które identyfikowały się jako liderki, miały poczucie osobistej charyzmy i siły.

Samica alfa-Kultywowanie harmonii.

W książce “The Female Brain” autorstwa Louann Brizendine omawiane jest ewolucyjne i biologiczne znaczenie kobiety w utrzymywaniu harmonii w grupie. Od najmłodszych lat dziewczęta są uczone dzielenia się, współpracy i uczciwego postępowania. Kobiety bardzo dobrze odczytują emocje innych i dostosowują się do tonu grupy. Samice alfa ułatwiają grupie kobiet interakcje, ponieważ istnieje jeden nieformalny przywódca. Ten lider nadaje ton grupie i pozwala wszystkim dogadywać się bez walki o władzę.

Samica alfa jest wyjątkowo pewna siebie.

Kobieta alfa uważa się za równą w swojej grupie i wierzy, że jej zdolność do osiągnięcia sukcesu jest nieograniczona. Jest ona również w stanie zdobywać wysokie osiągnięcia w przedsięwzięciach edukacyjnych i zawodowych oraz wykazuje się większymi ambicjami niż zwykła liderka.

Ta pewność siebie jest zaraźliwa. Widząc samicę alfa w grupie, zauważysz, że cała grupa odbiera od niej sygnały. Inne kobiety przyjmują taką postawę jak ona. Mogą mówić tym samym tonem głosu. Mogą nawet śmiać się przez taki sam czas jak ich liderka.

Chociaż bycie samicą alfa jest niesamowicie doładowujące, kobiety te zgłaszają również pewne negatywne aspekty. Uczestniczki badania opublikowanego w czasopiśmie “Journal of Leadership Education” stwierdziły, że muszą zapłacić cenę za swój status i silną kobiecą tożsamość alfa. Czasami czuły, że są negatywnie oceniane i traktowane stereotypowo. Zgłaszały również, że czują się zmuszone do spełnienia bardzo wysokich oczekiwań. Co to znaczy? Samica alfa musi wymyślić kreatywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami swojej siły, jednocześnie czerpiąc z niej korzyści.

Rozwijanie cech kobiety alfa dzięki sile podświadomości.

Cechy samicy alfa można i należy rozwijać. Dla wielu kobiet może wydawać się to czymś bardzo trudnym, bądź nawet niemożliwym, ale każda ma potencjał, by stać się silną, niezależną i przewodzić innym. Największą przeszkodą w rozwijaniu cech samicy alfa są traumy, zahmowania, lęki, niska samoocena i negatywne przekonania o sobie i swoich możliwościach. Dla uwolnienia prawdziwego kobiecego potencjału został stworzony subliminal “Ascension for Women”, którego celem jest pomoc kobietom poprzez zachęcenie ich podświadomości do przełamania tych barier i pomocy w realizacji ich pełnego potencjału.

Czym są subliminale i jak mogą Ci pomóc.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. MyMindTalk.com