Umiejętności miękkie można kształtować, programując umysł.

Umiejętności miękkie są bardzo ważne nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Na szczęście można je szybko rozwinąć dzięki pomocy naszej podświadomości.

Umiejętności miękkie to umiejętności nietechniczne, które odnoszą się do tego, jak pracujemy. Obejmują one sposób interakcji z naszymi współpracownikami, sposób rozwiązywania problemów i sposób radzenia sobie z naszą pracą.

Kluczowe wnioski:

- Umiejętności miękkie to umiejętności nietechniczne, które wpływają na wydajność w miejscu pracy.

- Prawdopodobnie masz już umiejętności miękkie zdobyte w szkole i miejscu pracy.

- Umiejętności te można rozwijać także w pracy, szkole, wolontariacie, a także uczestnicząc w szkoleniach i zajęciach.

- Umieść swoje umiejętności miękkie w CV i liście motywacyjnym.

- Zademonstruj je podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Jak umiejętności miękkie są wykorzystywane?

Umiejętności miękkie odnoszą się do tego, jak pracujesz. Obejmują one między innymi umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, aktywne słuchanie, zarządzanie pracą i czasem, rozwiązywanie problemów, przywództwo i empatię, które są ważne przy prawie każdej pracy.

Rekruterzy zazwyczaj poszukują kandydatów do pracy z umiejętnościami miękkimi, ponieważ dzięki nim ktoś odnosi większe sukcesy w miejscu pracy. Ktoś może być doskonały w zakresie technicznych umiejętności związanych z danym stanowiskiem, ale jeśli nie potrafi zarządzać swoim czasem lub pracą w zespole, może nie być zbyt efektywny i przydatny.

Umiejętności miękkie są również ważne dla sukcesu większości pracodawców. W końcu prawie każda praca wymaga od pracowników interakcji z innymi w jakiś sposób.

Innym powodem, dla którego rekruterzy i pracodawcy szukają kandydatów z tymi kompetencjami, jest to, że są one uniwersalne, a więc można je wykorzystywać niezależnie od stanowiska pracy danej osoby. To sprawia, że ​​kandydaci do pracy z umiejętnościami miękkimi są bardzo elastycznymi pracownikami.

Nazwy alternatywne: Kompetencje interpersonalne, podstawowe zdolności.

Przykład umiejętności miękkich.

Umiejętności miękkie są szczególnie ważne na przykład na stanowiskach związanych z pracą z klientami. Pracownicy Ci mają bezpośredni kontakt z klientami. Aby móc słuchać klienta oraz zapewnić mu pomocną i uprzejmą obsługę, potrzebne są kilku właśnie te kompetencje.

Nawet jeśli nie zajmujesz się pracą z klientem, musisz być w stanie dogadać się ze współpracownikami, menedżerami, dostawcami i innymi osobami, z którymi współpracujesz w miejscu pracy.

Rodzaje umiejętności miękkich.

Umiejętności miękkie obejmują cechy osobowości i kompetencje komunikacyjne potrzebne do odniesienia sukcesu w pracy. Charakteryzują one sposób, w jaki dana osoba wchodzi w interakcje w swoich relacjach z innymi.

Obejmują one m.in.:

- Zdolność adaptacji,

- Komunikatywność,

- Kompromisowość,

- Kreatywne myślenie,

- Rzetelność,

- Przywództwo,

- Aktywne słuchanie,

- Etykę pracy,

- Pracę zespołową,

- Pozytywne nastawienie

- Umiejętność negocjacji,

- Umiejętność zarządzanie czasem,

- Motywacja

- Rozwiązywanie problemów

- Krytyczne myślenie

- Rozwiązywanie konfliktów.

Jak zdobyć umiejętności miękkie?

W przeciwieństwie do innych kompetencji, które zdobywamy poprzez formalną naukę, umiejętności miękkie są podobne do emocji lub spostrzeżeń, które pozwalają ludziom „czytać” innych. Są one znacznie trudniejsze do nauczenia się, przynajmniej w tradycyjnej szkole. Są one również znacznie trudniejsze do zmierzenia i ewaluacji.

Programy szkolenia zawodowego.

Niektóre programy szkolenia zawodowego obejmują umiejętności miękkie. Mogą je one jedynie omawiać, aby osoby poszukujące pracy wiedziały, czym one są i jak ważne jest podkreślenie ich w CV, lecz istnieją również bezpłatne kursy online, które mogą pomóc w doskonaleniu tych kompetencji.

Szkolenia pracownicze w siedzibach firm.

Jeśli pracujesz od jakiegoś czasu, prawdopodobnie rozwinąłeś już pewne umiejętności miękkie. Na przykład, jeśli pracowałeś w handlu detalicznym, pracowałeś w zespole. Jeśli pomogłeś niezadowolonym klientom znaleźć rozwiązanie, wykorzystałeś/-aś kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów.

Wykształcenie i wolontariat.

Jeśli jesteś nowy w miejscu pracy, pomyśl o innych czynnościach, które wykonywałeś w szkole lub jako wolontariusz. W tych środowiskach musiałeś się komunikować, dostosowywać do zmian i rozwiązywać problemy.

Możesz także zastanowić się nad umiejętnościami miękkimi, które musisz udoskonalić. Na przykład, zamiast tylko omawiać problemy z przełożonym, zaproponuj rozwiązania tych problemów. Jeśli widzisz, że kolega ma problemy, zaoferuj pomoc. Jeśli istnieje rozwiązanie, które mógłby ulepszyć Twoje miejsce pracy, zasugeruj je.

Pracodawcy zazwyczaj nie pytają bezpośrednio, czy masz umiejętności miękkie. Zamiast tego przedstawiają sytuacje, które zaistnieć mogą w potencjalnym miejscu pracy i pytają, co byś zrobił, aby ocenić, czy je masz.

Jak zaakcentować swoje umiejętności miękkie.

Kiedy ubiegasz się o nową pracę, podkreśl swoje umiejętności miękkie, a także kompetencje związane z pracą. Najpierw sporządź listę posiadanych zdolności, które są odpowiednie dla pracy, którą chcesz zdobyć. Porównaj swoją listę z listą w ofercie pracy.

Uwzględnij niektóre z tych kompetencji w swoim CV. Możesz dodać je do odpowiedniej sekcji.

Możesz również wspomnieć o nich w liście motywacyjnym. Wybierz jedną lub dwie umiejętności miękkie, które wydają się najważniejsze w pracy, którą chcesz zdobyć. W liście motywacyjnym podaj dowody potwierdzające, że posiadasz te właśnie kompetencje.

Na koniec możesz zaakcentować je podczas rozmów kwalifikacyjnych. Możesz wykazać się swoimi umiejętnościami miękkimi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, będąc przyjaznym i przystępnym. Jeśli zwracasz szczególną uwagę, gdy osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną przemawia do Ciebie, pokażesz swoje umiejętności aktywnego słuchania.

Często zadawane pytania (FAQ).

Poniżej znajdują się dwa najczęściej zadawane pytania dotyczące kompetencji interpersonalnych, na które warto znać odpowiedzi w kontekście ich używania i doskonalenia.

Dlaczego umiejętności miękkie są ważne?

Umiejętności miękkie są ważne, ponieważ pomagają dobrze współpracować z innymi. Zdolności komunikacyjne, praca zespołowa i zdolności adaptacyjne umożliwiają kontakt ze współpracownikami, wyrażanie pomysłów, otrzymywanie informacji zwrotnych i osiąganie konsensusu.

Jak udoskonalić swoje umiejętności miękkie?

Możesz uczyć się nowych umiejętności miękkich lub je doskonalić poprzez zajęcia online, szkolenia z zakresu przywództwa i programy mentorskie. Możesz je także budować, po prostu je identyfikując i podjąć pracę nad ich dalszym rozwojem. Na przykład, jeśli wiesz, że musisz nauczyć się aktywnego słuchania, możesz zacząć od uważnego słuchania tego, co mówią współpracownicy i proszenia o wyjaśnienia, kiedy tego potrzebujesz.

Trening subliminalny dla odblokowania i doskonalenia umiejętności miękkich.

Jako istoty społeczne naturalnie dysponujemy kompetencjami interpersonalnymi, które pozwalają nam na radzenie sobie w grupie. Każdy z nas posiada potencjał, by rozwinąć je do wysokiego poziomu poprzez świadomą pracę nad nimi.

Najczęstszymi przeszkodami w ich rozwijaniu są jednak ograniczenia związane z naszą podświadomością. Wielu z nas ma blokady, zahamowania, lęki i negatywne przekonania o swoich możliwościach, które bardzo często ograniczają rozwój naszych umiejętności miękkich.

Trening subliminalny oferuje technologię, która pozwala pozbyć się tych przeszkód i rozwinąć nasze kompetencje (nie tylko interpersonalne) do bardzo wysokiego poziomu. Jest ona używana przez wielu profesjonalistów i ludzi biznesu nie tylko dla przełamywania blokad, ale również do osiągania celów zawodowych bądź biznesowych.

Więcej informacji na temat tej technologii tutaj.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. MyMindTalk.com